Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane adulte cu dizabilitati

Oferim servicii de specialitate

Servicii

Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane adulte cu dizabilitati Rapa” este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora. 

Beneficiari
Angajati
Contracte
Parteneriate

Centru de tip rezidenţial, cu personalitate juridică, pentru persoane adulte cu dizabilitati de tip neuropsihic, mental, fizic,  asociat, somatic.

Prezentare

Centrul asigura, in principal, gazduire, asistenta medicala si ingrijire, recuperare si reabilitare, socializare, pe o perioada nedeterminata. 

ASOCIATIA CAMINUL CASA MATEI - FURNIZOR DE SERVICII SOCIALE

Oferim multă dragoste și înțelegere, asistență medicală, îngrijire și supraveghere continuă de către asistenți medicali și infirmieri. Rezidentii pot primi vizita familiei sau a prietenilor si li se pune la dispozitie un spatiu special amenajat.